Förbundet Agenda 2030 - projekt

Att lyckas med mål nummer 17 i Agenda 2030 som handlar om partnerskap är avgörande för genomförandet av de övriga globala målen. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang.

Sustainable Development Goals icons 17 1

Förbundet Agenda 2030 vill sprida kunskap, erfarenheter samt bygga nätverk och partnerskap för att tillsammans bidra till en förändring lokalt, nationellt och globalt. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya projekt för våra medlemmar, både inom hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen.

NV logo sv 1

Läs mer om våra projekt:

Naturligtvis Västmanland

Naturligtvis Västmanland är ett gemensamt initiativ som drivs av Yonderful Sweden där flera aktörer samverkar kring frågor som hälsa, friluftsliv, miljö, natur, integration boende och fritid.

Logotyp Vett och Watt

Vett och Watt

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi.

Logotyp Svett och Watt

Svett och Watt

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 2030 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar.

68750257 10215230727710632 5753035163151892480 o

Vindkraft i Västmanland

Vindkraft i Västmanland är ett projektet som genomförs av Förbundet Agenda 2030, Västmanland Upplands Energiförening och Länsstyrelsen i Västmanlands län med Energimyndigheten som finansiär. Det övergripande målet är att ta fram en vindkraftstrategi frö Västmanlands län.

Hold

"HOLD- en hållbar föreställning " blir film.

Acting for Change är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad, TGVS teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända som startade hösten 2016 i Västerås. Filmen kretsar kring begreppet hållbarhet. I vår tid med klimatkris, flyktingkris och ökande inkomstklyftor är det lätt att känna uppgivenhet. Med hjälp av de medverkandes egna berättelser byggs en föreställning om empati, tillsammansskap och framtidstro.

Vlogga

Miljö och klimatkurs

Miljö och klimat Agenda 2030 distanskurs handlar om de utmaningar vi står för lokalt och globalt. Hur kan vi bidra till att vi uppnår de globala målen? Kursen tar itu med frågan och tillsammans söker vi svaren. Läs mer och anmäl dig här:

Projektet genomförs i samarbete med Västerås Folkhögskola