Styrelsen

Agenda 2030-förbundets styrelse består av representanter för såväl företag, myndigheter som olika organisationer